AdminLTELogo

Manda SMS:

  1. Premium : Hakerek FURAK1 ba 9898 Tarif 20 sen/loron 3
  2. Premium 17 + : Hakerek FURAK2 ba 9898 . Tarif 50 sen/loron 5

Ou

Atu hetan PIN hatama ita nia numero Telefone iha okos ne:
* Ita tenki iha Pulsa

Manda SMS:

  1. Premium : Hakerek FURAK1 ba 8820 . Tarif 20 sen/loron 3
  2. Premium 17 + : Hakerek FURAK2 ba 8850 . Tarif 50 sen/loron 5

Ou

Atu hetan PIN hatama ita nia numero Telefone iha okos ne:
* Ita tenki iha Pulsa